Pierwsze sygnały świadczące o tym, że realizacja kar finansowych może być problemem już wpływają do kancelarii. - Nie ma co się oszukiwać, sytuacja jest trudna i będzie coraz trudniejsza. Osoby, które zostały wcześniej skazane już teraz mają problemy finansowe, ze względu choćby na wstrzymanie, czy ograniczenia pracy przedsiębiorstw – mówi adwokat dr Piotr Karlik z kancelarii FILIPIAK BABICZ Legal. 

Przepisy są, problemem praktyka sądów

Prawnicy przyznają, że Kodeks karny wykonawczy daje sądom odpowiednie narzędzia do tego, by problem z karami finansowymi rozwiązać. Zgodnie z nim istn https://szkolenia.wolterskluwer.pl/finanse-i-podatki/doradca-podatkowy-w-dobie-pandemii-koronawirusa,1207.html?utm_source=prawo.pl&utm_medium=baner&utm_campaign=2020.04.06-Doradca-podatkowy-w-dobie-koronawirusa&utm_term=FIL0120002_RUP001&utm_content=300x250 ieje możliwość rozłożenia realizacji orzeczonej grzywny czy kosztów postępowania na raty, a w wyjątkowych sytuacjach także jej umorzenia. 

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

 


- A to są kwoty sięgające czasem dziesiątków tysięcy złotych. Powinno to być zawieszane do czasu poprawy sytuacji. Jest to oczywiście decyzja organu – czyli sądu. A to rodzi kolejne pytania, o to czy powołanie się wyłącznie na indywidualną sytuację związaną z szerzeniem się pandemii, będzie wystarczającym argumentem - mówi mecenas Karlik. 

Zdaniem prawnika, sądy powinny uwzględniać wnioski, gdyż nie mają dużego wyboru, bo alternatywą w przypadku tych, którzy nie płacą jest zasądzenie aresztu jako kary zastępczej.

– Lepiej odroczyć albo rozłożyć to na raty i poczekać - mając zapewnianą realizację. I oczywiście można w tym zakresie apelować do sądów, ale moim zdaniem rozwiązaniem byłyby po prostu jakieś wskazania ze strony ministerstwa, dotyczące realizacji i uwzględniania takiego typu wniosków. Mamy cały pakiet pomocowy dla gospodarki, więc być może zasadne byłyby też wskazania dla sądów w zakresie choćby rozkładania grzywny czy kosztów postępowania na raty, czy też odraczania ich spłaty, w sytuacji epidemii – mówi. 

Czytaj w LEX: Darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - komunikat w związku z zagrożeniem Covid-19 >

Aresztów - pierwszy raz od dawna mniej

Koronawirus już teraz wpływa choćby na liczbę wniosków o tymczasowy areszt. Z nieoficjalnych informacji Prawo.pl wynika, że liczba aresztów spada, bo i kierowanie do nich nowych osób, w czasie epidemii, staje się problematyczne. Są już też pierwsze przypadki, w których podjęto decyzję o zmianie środka zapobiegawczego bo w ocenie sądu, przebywanie w areszcie danej osoby mogło spowodować dla niej negatywne skutki zdrowotne.

Chodzi o aresztowanych, którzy mają inne schorzeń, obniżoną odporność - czyli jeśli chodzi o zagrożenie koronawirusem są w wyższej grupie ryzyka.

Czytaj: Wirus uderzy także w prawników - są pierwsze pomysły na wsparcie>>

18 marca zwiększyła się też liczba zakładów karnych w których wstrzymano widzenia - o kolejne 57. 

- Ograniczeniami odwiedzin i wstrzymaniem zewnętrznego zatrudnienia więźniów objęto już 152 areszty śledcze, zakłady karne i oddziały zewnętrzne. Podjęte działania profilaktyczne służą walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym, a także funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa - informuje ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >

Do RPO zaczynają też wpływać - na razie pojedyncze skargi od więźniów. 

- Zwracają uwagę na zimną wodę w celach (ciepła woda jest włączana czasowo, zwykle 3 razy dziennie) i środkami czystości jakie otrzymują od jednostki penitencjarnej. Biuro RPO otrzymuje również telefony od rodzin, że powinno się zawiesić widzenia, i to – w części placówek – się stopniowo dzieje, o czym informuje SW. Takie decyzje są w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej. Oczywiste jest, że miejsca te muszą być odpowiednio zabezpieczone, bo zagrożenie wniesienia wirusa jest duże – mówi dr Ewa Dawidziuk, dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar BRPO.

Przypomina, że RPO wystąpił z pytaniami m.in. do ministra sprawiedliwości o działania podejmowane w zakresie pandemii i miejsc detencji – różnego rodzaju. Należy bowiem również pomyśleć o placówkach dla nieletnich, czy DPS-ach.

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem >

 

A więźniowie maseczki szyją...

Służba Więzienna podjęła też działania polegające na - jak poinformowano - skierowaniu więźniów do pracy przy szyciu maseczek i kombinezonów ochronnych. 

Maseczki produkowane są już w przywięziennych wytwórniach w zakładach karnych w Wołowie i Raciborzu. Od 20 marca Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia uruchami dodatkową produkcję w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Natomiast przedsiębiorstwo przywięzienne działające na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu rozpocznie produkcję kombinezonów ochronnych. 

Czytaj w LEX: Bieg terminu przedawnienia roszczeń w dobie epidemii >