Jeśli wynik badania wykaże, że nieletni pił alkohol, kurator może wystąpić o zmianę środka wychowawczego na surowszy. Tak przewiduje nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która obowiązuje od 1 stycznia.

Więcej>>> Rzeczpospolita.pl