Porozumienie ma na celu umocnienie przestrzegania standardów ochrony praw człowieka w Polsce – podkreślił podsekretarz stanu w MSZ Artur Nowak-Far podczas poniedziałkowej ceremonii podpisania dokumentu w Warszawie. Wiceminister wskazał, że Porozumienie jest wyrazem wartości, na którą zwraca uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka, tj. potrzeby dialogu między krajowymi instytucjami sądowymi a Trybunałem. Tworzy ono ramy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego na rzecz tłumaczenia i udostępniania najważniejszych wyroków Trybunału w Strasburgu wydanych w sprawach dotyczących innych państw.
Na mocy Porozumienia wdrożony zostanie mechanizm współpracy między czterema instytucjami, który będzie koordynowany przez MSZ. W jej ramach partnerzy będą dokonywać wspólnej selekcji najważniejszych wyroków Trybunału wydanych wobec innych państw. Wybrane dokumenty zostaną następnie przetłumaczone na język polski. Wyroki te będą zamieszczane w bazach orzecznictwa TK i NSA, a także w bazie tłumaczeń wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/) oraz w bazie orzecznictwa HUDOC prowadzonej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Porozumienie potwierdza - podkreślają jego sygnatariusze, zaangażowanie administracji rządowej, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego na rzecz upowszechniania w Polsce, w tym wśród polskich sędziów, wiedzy na temat orzeczeń Trybunału w Strasburgu.

Dokument podpisali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 24 marca 2014 r. wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far, prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Rzepliński, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, profesor Roman Marek Hauser oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.