Resort sprawiedliwości przypomina, że od 31 grudnia 2014 r. przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest prostsze i szybsze.
Czytaj: Łatwiej o upadłość konsumencką>>>

Postępowania upadłościowe w sprawach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pozwala dłużnikom, którzy popadli w stan niewypłacalności bez swojej winy, rozpocząć życie na nowo z „czystą kartą”.
Dzięki liberalizacji przepisów z instytucji upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które mają kłopoty finansowe. Upadłość konsumencka umożliwia oddłużenie niewypłacalnego konsumenta oraz, o ile to będzie możliwe, odzyskanie należności przez jego wierzycieli. Nie mogą z niej skorzystać tylko te osoby, których niewypłacalność jest skutkiem działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa.
Obniżone zostały także koszty postępowania, a w przypadku dłużnika którego majątek nie wystarczy nawet na ich pokrycie, pieniądze tymczasowo zagwarantuje Skarb Państwa.

  Cezary Zalewski
Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami>>>