Firmy pożyczkowe będą musiały posiadać co najmniej 60 tys. zł środków własnych, ale niepochodzących z kredytów, pożyczek i źródeł nieudokumentowanych. Poza tym  będą wpisywane  do nowego rejestru instytucji pożyczkowych, prowadzonego przez UOKiK. Za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia będą groziły: grzywna do 10 mln zł (dziś 5 mln zł) i pozbawienie wolności do pięciu lat (dziś trzy lata).
Nowe uprawnienia zyska Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie mogła od parabanków żądać dokumentów, informacji i wyjaśnień – tak samo jak od podmiotów działających na rynku kapitałowym. Pracownicy KNF zostaną zwolnieni z tajemnicy zawodowej przy informowaniu prokuratury o podejrzeniu przestępstw finansowych w parabankach.a

Źródło: Rzeczpospolita