Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje projekt rozporządzenia kompleksowo regulujący sposób wnoszenia pism drogą elektroniczną. Nowe regulacje mają wprowadzić uniwersalne i jednolite standardy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten dostępny będzie za pomocą usług internetowych udostępnianych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.
Aby skorzystać z możliwości wniesienia pisma przez Internet, użytkownik musi założyć konto w systemie, które posłuży mu do prowadzenia postępowania sądowego. Po uwierzytelnieniu system umożliwi użytkownikowi utworzenie pisma i wniesienie opłaty sądowej. Po zatwierdzeniu pisma i opatrzeniu go podpisem elektronicznym przez użytkownika system wytworzy elektroniczne potwierdzenie wniesienia i automatycznie umieści je w odpowiednich aktach sprawy.

Nowe rozporządzenie ureguluje także przypadki, w których wniesienie pisma wymaga współdziałania kilku osób. System umożliwi wtedy wnoszącemu pismo udostępnienie go innym użytkownikom, aby mogli oni dokonać niezbędnych czynności.

Rozporządzenie ma wejść razem z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, czyli 3 maja 2012 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line