Czytaj: KE wszczyna procedurę ws praworządności w Polsce>>

W swoim wystąpieniu w Strasburgu Dombrovskis poruszył kwestię praworządności w Polsce. - Dialog pokazał, że można osiągnąć postęp. Premier (Morawiecki) i jego rząd pokazali wolę do zmian w sprawie wielu ustaw, np. tych, które mówią o wieku emerytalnym sędziów. Dziękujemy rządowi polskiemu za współpracę. Jednak w tym przypadku dialog nie wystarczy. Mam nadzieję, że ubiegłotygodniowe wysłuchanie w Radzie UE doprowadzi do kolejnych zmian w polskim ustawodawstwie i nie będzie tak, że 40 proc. polskich sędziów zostanie zastąpionych - powiedział.

Jak podkreślał wiceszef Komisji, UE jest w swej istocie "unią prawa". - Dlatego jeśli występuje systemowe zagrożenie dla rządów prawa, nie możemy po prostu odwrócić wzroku i mówić, że to jest sprawa czysto krajowa. Jeżeli osłabia się podział władzy w jednym kraju czy podważa system wymiaru sprawiedliwości w innym, to ma to wpływ na całą Wspólnotę - powiedział.

Czytaj: Prof. Gersdorf nadal pracuje w Sądzie Najwyższym>>