Podczas V Kongresu Gospodarki Elektronicznej, który odbył się 27 maja 2010 r. w Warszawie, wicepremier przypomniał, że 27 kwietnia 2010 r. rząd przyjął ustawę o podpisach elektronicznych, przygotowaną w resorcie gospodarki. – Wprowadza ona możliwość wyboru e-podpisu o zróżnicowanym poziomie bezpieczeństwa – wyjaśniał. Dodał też, że kolejne zmiany dotyczą pieczęci elektronicznej. – Ma ona podnieść m. in. wiarygodność przesyłanych wiadomości. W przyszłości może zostać wykorzystana przy automatycznym wydawaniu elektronicznych zaświadczeń z rejestrów publicznych lub w masowym fakturowaniu – zauważył wicepremier Pawlak. Proponowane przez resort rozwiązania pozwolą obniżyć koszt wdrożenia i stosowania podpisu elektronicznego, zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne.
Wiceszef rządu przypomniał również realizowany przez kierowany przez niego resort projekt Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. – Jego celem jest umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną w ramach tzw. „zero okienka”. Wykorzystany zostanie do tego zintegrowany formularz zawierający dane niezbędne dla CEIDG oraz urzędów skarbowych, GUS i ZUS – wyjaśnił minister gospodarki.
Wicepremier poinformował, że MG pracuje także nad założeniami do platformy dla przedsiębiorców. Dzięki niej firmy będą miały dostęp do szczegółowych informacji i elektronicznych usług publicznych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. – Będą także mogły wymieniać online dokumentyi biznesowe między uczestnikami platformy oraz na zewnątrz – powiedział Waldemar Pawlak.