Jak infromuje kancelaria, Bank Pekao SA jest jedynym kredytodawcą inwestycji.
Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pierwszym w Polsce projektem związanym z budową infrastruktury wspierającej szkolnictwo wyższe realizowanym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Finansowanie w formie inwestycji kapitałowej projektu zapewni między innymi spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe, realizująca Program Inwestycje Polskie.
Na podstawie umowy PPP trzy domy studenckie wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną zostaną całkowicie przebudowane, wyposażone, a następnie będą utrzymywane przez kolejnych dwadzieścia pięć lat. Przebudowa planowana jest na lata 2015-16. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 100 mln zł
Koszty przebudowy akademików oraz ich utrzymania poniesie spółka specjalnego przeznaczenia (SPV), w której partnerami obok PIR (zostanie większościowym udziałowcem) będą firmy BYPolska Property Development S.A. (grupa Bouygues) oraz Cofely Services sp. z o.o. (grupa GdF Suez). Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie zobowiązane do uiszczania opłat za dostępność oraz politykę zakwaterowania i ustalania cen, które będą obowiązywać studentów.
- To pierwszy tego rodzaju projekt PPP na polskim rynku, który – co ważne - osiągnął zamknięcie finansowe. O jego znaczeniu świadczy również zaangażowanie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe. Ta transakcja stanowiła fantastyczną okazję do zaprezentowania kwalifikacji naszego zespołu doradzającego przy transakcjach PPP. Cieszymy się, że mogliśmy doradzać naszemu wieloletniemu klientowi Bankowi Pekao SA przy tym pionierskim przedsięwzięciu - powiedział Michał Zieniewski, partner warszawskiego biura kancelarii White & Case.
Zespołem kancelarii kierowali partnerzy z biura w Warszawie, Tomasz Ostrowski oraz Michał Zieniewski, a w jego składzie znaleźli się prawnicy Aneta Urban, Maciej Czekański, Grzegorz Jukiel, Marta Godlewska i Michał Oleś.

White & Case LLP jest wiodącą globalną firmą prawniczą, świadczącą usługi za pośrednictwem 38 biur zlokalizowanych w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swoim zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa.