O tym, jak opinie Grupy Roboczej Art. 29 wpływają na naszą ochronę danych osobowych, a także na działalność przedsiębiorców czy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) poświęcone będzie seminarium organizowane przez Kancelarię PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw we współpracy z GIODO. Odbędzie się ono 1 lipca 2014 r. w hotelu Intercontinental w Warszawie (ul. E. Plater 49).
W 2013 i 2014 r. Grupa Robocza Art. 29 - niezależny europejski organ doradczy Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, w skład którego wchodzą m.in. wszyscy unijni rzecznicy ochrony danych osobowych - wydała kilka opinii istotnych dla praktyki ochrony danych osobowych. Dotyczyły one m.in. takich zagadnień, jak:
•    anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych (5/2014),
•    ograniczenie celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane (3/2013),
•    pojęcie usprawiedliwionego celu (6/2014),
•    zasada niezbędności i proporcjonalności przetwarzania danych osobowych (1/2014),
•    zgłaszanie naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych (3/2014).
W czasie seminarium poświęconym tym opiniom, prelegenci omówią najistotniejsze wnioski płynące z ich treści oraz wskażą ich wpływ na stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce.
Spotkaniu towarzyszyć będzie wręczenie nagród laureatom IV edycji konkursu GIODO i kancelarii PwC Legal dla studentów prawa i administracji na esej dotyczący monitorowania studentów podczas sesji egzaminacyjnej.
Szczegółowe informacje na temat seminarium dostępne są na naszej stronie internetowej pod linkiem:
http://www.giodo.gov.pl/1520193/id_art/7914/j/pl/