Holding dotyczących sprzedaży jej polskiego oddziału, spółki Proama. Proama jest obecna przede wszystkim na rynku ubezpieczeń detalicznych i oferuje głównie ubezpieczenia samochodowe dostępne przez telefon, Internet i sieć agencyjną.

Po zakończeniu transakcji obie firmy będą działać niezależnie, każda pod swoją marką: Generali i Proama. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy nadzorcze.

Ze strony warszawskiego biura GLN sprawą zajmowali się Paweł Grześkowiak, adwokat i partner odpowiedzialny za Dział Prawa Bankowego i Finansowego oraz Marta Karmińska, radca prawny i doradca podatkowy. W kwestiach dotyczących prawa francuskiego w transakcji doradzali również prawnicy z paryskiego biura GLN.