OIRP w Warszawie wprzypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U.  Nr 138, poz.930) rozszerzony został katalog podatników, którzy od 2011 w prowadzonej firmie będą musieli ewidencjonować wszystkie obroty w kasach fiskalnych. Wśród nich znaleźli się również prawnicy, a więc także radcowie prawni.
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Jednak zgodnie z tym rozporządzeniem, usługi prawnicze (nie wymienione w załączniku do tego rozporządzenia)  korzystają jeszcze ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do 30 kwietnia 2011 r. Zdaniem ministra finansów, możliwość stosowania zwolnienia na początku przyszłego roku jest niezbędna dla dostosowania się techniczno-organizacyjnego podatników oraz dostawców kas fiskalnych.
W związku z tym Okręgowa Izba Radców Prawnych korzystając z dającego większe możliwości negocjacyjne statusu organizacyjnego – licznej grupy potencjalnych klientów – podjęła działania w celu wyłonienia do 10 firm mogących zaoferować dla członków tej Izby najbardziej konkurencyjne warunki nabycia i serwisu kas fiskalnych. Obecnie OIRP oczekuje na oferty. Wyniki konkursu zostaną przedstawione do 10 grudnia 2010 roku na stronie internetowej OIRP w Warszawie oraz w sieci intranet.

Źródło: OIRP Warszawa