W sobotę 25 września 2010 r. jednocześnie na terenie całego kraju odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.
Jak informuje resort sprawiedliwości, d
o egzaminów tych zgłosiło się łącznie 10 048 osób, w tym:
· na aplikację adwokacką 3 044 osoby,
· na aplikację radcowską 5 560 osób,
· na aplikację notarialną 1 093 osoby,
· na aplikację komorniczą 351 osób.

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Wynik pozytywny otrzymywali zdający, którzy odpowiedzieli poprawnie minimum na 100 pytań (w przypadku testu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną) lub na 90 pytań (w przypadku testu na aplikację komorniczą).

W poniedziałek po południu MS znało wyniki egzaminów z komisji, przed którymi zdawała mała liczba osób, bowiem prace tych komisji zostały zakończone późnym wieczorem w dzień egzaminu.
Z uzyskanych telefonicznie nieoficjalnych informacji wynika, że rezultaty egzaminu na aplikację adwokacką w poszczególnych izbach są następujące: w Bielsku - Białej zdało ok. 46% kandydatów, w Częstochowie ok. 23%, w Kielcach ok. 36%, w Krakowie ok. 53%, w Lublinie ok. 29%, w Łodzi ok. 35%, w Olsztynie ok. 29%, w Opolu ok. 27%, w Płocku ok. 27%, w Poznaniu ok. 36%, w Radomiu ok. 25%, w Rzeszowie ok. 31%, w Toruniu ok. 31%, w Wałbrzychu ok. 34%, w Warszawie ok. 30%, we Wrocławiu ok. 40%.
Pomimo, iż kandydaci na aplikację radcowską zdawali egzamin w oparciu o ten sam test, co kandydaci na aplikantów adwokackich, uzyskane przez nich wyniki są z reguły niższe. Przykładowo: w Kielcach zdało ok. 16%, w Krakowie ok. 36%, w Lublinie ok. 22%, w Łodzi ok. 28%, w Olsztynie ok. 16%, w Opolu ok. 12%, w Poznaniu ok. 30%, w Wałbrzychu ok. 17%, we Wrocławiu ok. 32%.
Spośród kandydatów przystępujących do egzaminu na aplikację notarialną egzamin zdało ok. 22%.
Natomiast egzamin wstępny na aplikację komorniczą zdało: w Warszawie ok. 67%, w Krakowie ok. 82% i w Poznaniu ok. 84% kandydatów (przy niższym o 10 punktów progu minimalnym, koniecznym do uzyskania wyniku pozytywnego).

Przy okazji Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że egzamin na aplikacje samorządowe organizowany był przez ten resort po raz piąty. W poprzednich latach wyniki egzaminów kształtowały się następująco:
W 2006 r. do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przystąpiło łącznie 7505 osób, wynik pozytywny osiągnęło 28,6%, w tym:
- na aplikację adwokacką: 39,2 %
- na aplikację radcowską: 26,7 %
- na aplikację notarialną: 4,5 %.

W 2007 r. do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przystąpiło łącznie 9506 osób, wynik pozytywny osiągnęło 52,6%, w tym:
- na aplikację adwokacką: 47,8 %
- na aplikację radcowską: 55 %
-na aplikację notarialną: 54,4 %.

W 2008 r. do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 12 608 osób. Wynik pozytywny osiągnęło 13,4 %, w tym:
- na aplikację adwokacką: 11,7 %
- na aplikację radcowską: 11,8 %
-na aplikację notarialną: 25,7 %
- na aplikację komorniczą: 95 %.

W 2009 r. do egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 14 183 osoby. Wynik pozytywny osiągnęło 77,4% zdających, w tym:
- na aplikację adwokacką: 78,7 %
- na aplikację radcowską: 76,5 %
- na aplikację notarialną: 76,1 %
- na aplikację komorniczą: 96,50 %.

Przed 2006 r. egzaminy wstępne na aplikacje organizowały poszczególne samorządy prawnicze. Do egzaminów tych przystępowała wówczas znacznie mniejsza liczba osób. W latach 2000 – 2004 (w roku 2005 egzamin wstępny był wprawdzie przeprowadzany przez samorządy, jednak zasady tego egzaminu były określone ustawowo) aplikację adwokacką rozpoczynało rocznie średnio 300 osób, aplikację radcowską – ok. 700 osób rocznie, zaś aplikację notarialną - średnio zaledwie 32 osoby.

Komentarz: Ministerstwo też nie umie zorganizować egzaminu na aplikacje

Czytaj także:

  • Zestaw pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską z dnia 25 września 2010r.
  • Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską z dnia 25 września 2010r.
  • Zestaw pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną z dnia 25 września 2010r.
  • Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną z dnia 25 września 2010r.
  • Test z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą z dnia 25 września 2010r.
  • Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą z dnia 25 września 2010r.