Jednym z celów ministra Gowina było obniżenie opłat za poszczególne aplikacje komornicze. Na początku roku obniżono stawki płacone przez aplikantów adwokackich i radcowskich. Kolejnym krokiem miało być zmniejszenie opłaty za aplikację komorniczą.

Prace nad nowelizacją rozporządzenia określającego opłaty za szkolenie komornicze trwają już od kilku miesiecy. Projektowane przepisy obniżają stawkę opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie szkolenia do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to czterokrotność). Zmianę Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia opłaty. Dodatkowo w uzasadnieniu podkreślono, że nawet przed wzrostem wysokości kwoty bazowej suma opłat rocznych wnoszonych przez aplikantów na pokrycie kosztów szkolenia przewyższa jego faktyczne koszty, co wynika z danych przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą.

Według poprzedniej wersji projektu nowe stawki miałyby zastosowanie do tegorocznej opłaty. W przypadkach, gdy została ona już wniesiona w kwocie wyższej, w zależności od wyboru, aplikant otrzymałby zwrot nadwyżki lub zostałaby mu ona zaliczona na kwotę następnej opłaty.

W obecnej wersji projektu, opublikowanej ostatnio na stronie Rządowego Centrum Legislacji, nie ma już tego zapisu. Nowelizacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 r., czyli od daty rozpoczęcia przez aplikantów komorniczych nowego roku szkoleniowego.

Monika Sewastianowicz

.