10 maja br. Sejm uchwalił nowelizację obowiązującej od 3 kwietnia ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona m.in., że skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki polskich sądów, które uprawomocniły się przed jej wejściem w życie, będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czytaj: Nie będzie więcej zmian w ustawach sądowych>>

W prokuraturze 690 wniosków o skargę nadzwyczajną
Jak poinformowała LEX.pl rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik, do chwili obecnej, do prokuratury wpłynęło już 690 wniosków o skargę nadzwyczajną.

- Konieczności wnikliwej i rzetelnej analizy zarówno wpływających wniosków jak i akt postępowania sądowego każdej sprawy, w celu zbadania przesłanek ustawowych do wniesienia skargi nadzwyczajnej, powoduje że na chwilę obecną nie skierowano skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego - dodała.

Zaznaczyła, że większość wniosków dotyczy orzeczeń w sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy oraz w sprawach o zapłatę.

Czytaj: W PK powstał wydział do skarg nadzwyczajnych>>

Prokuratury regionalne badają zasadność wniosków, PK podejmie decyzje
W myśl rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości, które weszło w życie, wszystkie wnioski składane w prokuraturach, także rejonowych i okręgowych mają trafiać do prokuratur regionalnych, bo to one będą badać przesłanki do skierowania skargi nadzywczajnej do SN.

To prokurator regionalny ma też występować do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o niezwłoczne nadesłanie akt sprawy, której dotyczyć ma skarga nadzwyczajna i zwracać się do niego o opinie. Będzie mógł też wystąpić do szefów podległych mu prokuratur (okręgowych, rejonowych), których prokuratorzy brali udział w postępowaniach sądowych, by uzyskać ich stanowisko w sprawie. 

Ostateczna decyzja o tym, czy skarga nadzwyczajna zostanie wniesiona zapadać będzie w Wydziale Skarg Nadzywczajnych Prokuratury Krajowej, to tu powstawać będą też projekty skarg nadzwyczajnych.

Wnioski spływają też do RPO - analizowanych jest ponad 300
Wnioski o skargę nadzwyczajną wpływają też do Rzecznika Praw Obywatelskich. Do końca kwietnia wpłynęło ich ponad 340, najwięcej do Zespołu Prawa Karnego - 66, Zespołu Prawa Cywilnego - 50 i Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - 38. Ponad 60 czekało na przekazanie do poszczególnych zespołów i biur.

Duża część spośród osób, które skierowały takie wnioski do RPO to osoby osadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych.  W przypadku spraw cywilnych - jak wynika z danych zebranych przez RPO - chodzi najczęściej o orzeczenia dotyczące podziału majątku małżeńskiego, spadku i zniesienia współwłasności czy dziedziczenie gospodarstwa rolnego.

  Państwo prawa to niezależne sądy>>