Wzrost wysokości kar wynika z tego, że opłata karna za brak OC przez okres powyżej 14 dni wynosi w przypadku samochodów osobowych 2-krotność minimalnego wynagrodzenia (które sięgnie w 2018 r. kwoty 2,1 tys. zł), czyli 4,2 tys. zł.

Za brak ubezpieczenia pojazdu przez okres do 3 dni wysokość opłaty karnej wyniesie 20 proc. tej kwoty, a w okresie od 4 do 14 dni kierowca musi liczyć się z koniecznością zapłacenia  ok. 2.1 tys.  zł. W przypadku ciężarówek podstawowa opłata karna sięgnie nawet 6,3 tys. zł, zaś w odniesieniu do motocykli – 700 zł.