W tej ostatniej kwestii może dość do kolejnego sporu w łonie Trybunału, gdyż problem ten ma być rozpoznawany  w pełnym składzie. A rozprawie będzie przewodniczyć Julia Przyłębska, która będzie także sędzią-sprawozdawcą.
Przepisy dotyczące kuratorów sądowych nie miały szczęścia w Trybunale; jest to bowiem już trzeci termin. Pierwszy raz w związku z niestawieniem się na rozprawę przedstawiciela wnioskodawcy Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 29 listopada 2016 r. Jednakże i 29 listopada nie doszło do wydania orzeczenia: termin rozprawy został odwołany w związku z niedyspozycją zdrowotną sędzi-sprawozdawcy. Prezydent Andrzej Duda zakwestionował  formułę przeprowadzenia w Sejmie głosowania nad przyjęciem poprawek Senatu nad ta ustawą, a także przestrzeganiem regulaminu Sejmu przez marszałka.
Problem konstytucyjny aplikacji notarialnej dotyczył zgodności organizacji aplikacji (z art. 72 i 75 Prawo o notariacie). Chodzi o wątpliwości związane z paragrafem  8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej, w zakresie w jakim przewiduje możliwość uzupełnienia przez aplikanta nieobecności po upływie ustawowego okresu aplikacji notarialnej. Zdaniem ministra sprawiedliwości przepis jest zgodny z konstytucją.

W 2017 roku Trybunał Konstytucyjny nie wydał jeszcze żadnego orzeczenia, choć na styczeń br. zostały rozpisane trzy rozprawy. Przyczyną bezczynności były m.in. zmiany w składzie orzekającym dokonywanie w ostatniej chwili.
Ostatnia sprawa została 10 stycznia odroczona bez wyznaczania terminu. Warto dodać, że przewodniczącym składu orzekającego był sędzia Stanisław Rymar, a sprawozdawcą - sędzia TK Piotr Tuleja.