W chwili obecnej przygotowanie stron Biuletynów Informacji Publicznej leży wyłącznie w gestii podmiotu zobowiązanego do ich prowadzenia. Stąd też witryny różnią się znacznie wyglądem, strukturą, rozplanowaniem oraz treścią zawartą w poszczególnych menu. Niejednokrotnie prowadzi to do dezorientacji potencjalnego użytkownika i utrudnia znalezienie poszukiwanych treści.
W celu promowania wysokich standardów stron ogłoszono również konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. „Przejrzysta strona BIP” ma wyłonić trzy najlepsze samorządowe witryny spełniające wymogi przygotowane przez ministerstwo. Ponadto sporządzony zostanie ranking dziesięciu najlepszych stron w kraju – j.s.t. które się z nim znajdą, otrzymają specjalne odznaczenia. Kolejne piętnaście najlepszych stron otrzyma wyróżnienia. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 28 lutego 2011 r., wyniki zaś ogłoszone zostaną w marcu.
W dostosowaniu stron do nowych standardów ma pomóc dokument przygotowany przez MSWiA. Jako podstawowe cechy dobrej strony wskazano: publikowanie adresu elektronicznej skrzynki podawczej urzędu oraz numeru NIP i REGON, zamieszczenie informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie ich realizacji i kolejności załatwiania lub rozstrzygania. Dobry BIP powinien również zawierać informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, protokołach z posiedzeń i podjętych uchwałach, a ponadto sprawnie działającą wyszukiwarkę dokumentów urzędowych.

Więcej informacji: www.administracja.mswia.gov.pl

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad