Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przypomina, że ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych obowiązuje od 2005 r. Stanowi ona zaporę dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz realizacji postulatów eurodeputowanych, takich jak: umożliwienie do 2015 r. dla 75 proc. użytkowników telefonów komórkowych dostępu do technologii 3G, zapewnienie dostępu do szybkiego bezprzewodowego Internetu, czy możliwości dokonywania przelewów bankowych i płatności w sklepach internetowych za pomocą telefonów komórkowych.
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów ustawy jest art. 38 ust. 1 pkt. 1, ppkt. „j”, który zakazuje (…)„lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne”(…).
Dlatego też PKPP Lewiatan apeluje o zmianę zapisów ustawy, zmierzającą do uchylenia art. 38 ust. 1 pkt. 1 litera j bądź i dostosowania jego brzmienia do realnych potrzeb, bez skazywania mieszkańców miejscowości uzdrowiskowych oraz odwiedzających je milionów turystów na cyfrowe wykluczenie. Zdaniem autorów opracowania, utrzymanie zapisu w obecnej postaci przyczyni się do dalszej degradacji infrastruktury i zacofania telekomunikacyjnego w regionach uzdrowiskowych.
Więcej >>>