Jak przypomina Rzeczpospolita, teraz taki obowiązek wynika z regulaminu prac Rady Ministrów. Projekt zobowiązuje też do udostępniania wykazów prac legislacyjnych.

Odrębny wykaz prac legislacyjnych ma też prowadzić marszałek Sejmu oraz Senatu. Obejmie on projekty ustaw i ich założeń. Ponadto odrębny wykaz prac legislacyjnych prowadzić będą organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Znajdą się w nim projekty uchwał.

Teraz ministrowie powinni informować o swoich legislacyjnych planach na mocy regulaminu prac RM, ale często się z niego nie wywiązują. Jako przykład może tu posłużyć projekt ustawy o jawności życia publicznego, którego nie ma w wykazie.

Projekt nie mówi nic o projektach poselskich, którą to drogą dużo inicjatyw trafia do Sejmu, a w tej kadencji wyjatkowo dużo projektów rzadowych.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Katarzyna Wójcik