– Prawa chroniące konsumenta są liczne, jeśli jednak pozostają one tylko na papierze, a nie są właściwie stosowane, to nie mają znaczenia dla konsumentów – powiedział Neven Mimica, komisarz odpowiedzialny za politykę konsumencką w KE podczas dzisiejszego spotkania z Jarosławem Królem, wiceprezesem UOKiK. Jest to pierwsza wizyta Nevena Mimicy w Polsce po objęciu przez niego w lipcu 2013 roku tej funkcji.

Funkcjonowanie na jednolitym rynku stwarza wiele nowych możliwości europejskim konsumentom, ale może nieść za sobą również pewne zagrożenia często przekraczające granice wielu państw. Europejski system Rapex zapewnia szybką wymianę informacji między państwami członkowskimi i Komisją Europejską o produktach (z wyjątkiem żywności, farmaceutyków i wyrobów medycznych) stwarzających zagrożenie dla konsumentów. Jest to baza, do której zgłaszane są wszystkie stwarzające zagrożenie produkty nieżywnościowe występujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej w tym produkty polskich firm zakwestionowane w innych państwach unijnych.

W 2012 roku UOKiK zgłosił do systemu Rapex 38 produktów. Najliczniejszą grupę zgłaszanych produktów stanowiły zabawki i artykuły dla dzieci. W 59 przypadkach Urząd podjął działania w reakcji na informację przesłaną przez inne państwo członkowskie Unii.

Wiceprezes UOKiK zgodził się ze zdaniem komisarza, że powinniśmy dążyć do utrzymania, a najlepiej do zwiększenia, efektywności systemu Rapex. - Szczególnie ważne jest dostarczanie pełnej informacji o pochodzeniu produktu i jego dystrybucji, co pozwala na natychmiastowe i skuteczne śledzenie produktu – stwierdził Jarosław Król.

Podczas spotkania omówiono także pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów – projekt legislacyjny, który ma ujednolicić akty prawne dotyczące nadzoru rynku. Prace nad nowymi uregulowaniami toczą się w instytucjach unijnych od lutego 2013 roku. Nowe rozwiązania mają na celu nie tylko wzmocnienie ochrony konsumentów poprzez zwiększenie bezpieczeństwa produktów dostępnych w ramach jednolitego rynku, ale także stworzenie bardziej przejrzystych reguł działania dla przedsiębiorców.

Jarosław Król podkreślił, że poprawa przepisów w tym obszarze zwiększy zaufanie konsumentów do jednolitego rynku i tym samym pobudzi wzrost gospodarczy. Dlatego UOKiK angażuje się w prace nad stworzeniem takich rozwiązań. Komisarz Mimica wyraził nadzieję, że mimo rozbieżności stanowisk państw członkowskich uda się osiągnąć porozumienie w najbliższych miesiącach. Oczekuje się, że nowe przepisy wejdą w życie w 2015 r.

Neven Mimica – odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za politykę konsumencką jest pierwszym komisarzem z Chorwacji, która 1 lipca 2013 r. została 28 państwem członkowskim Unii Europejskiej. Jego priorytetem jest m.in. zakończenie przed upływem obecnego mandatu KE toczących się prac nad aktami legislacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku, wyrobów medycznych oraz kont bankowych. Od 2011 roku był wicepremierem do spraw zagranicznych i integracji europejskiej Chorwacji.