Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowej ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ma znieść obowiązek metkowania każdego z produktów oddzielnie. Cena będzie uwidoczniona poprzez umieszczenie wywieszki na półce. Przepisy mają jednak pójść jeszcze dalej i w niektórych przypadkach w ogóle zwolnić sprzedawcę z obowiązku podawania cen jednostkowych.
Zastrzeżenia wzbudził sam projekt rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. UOKiK ma wątpliwości, czy nie wykracza ono poza delegację przewidzianą w projekcie ustawy. W niej bowiem mowa jedynie o możliwości niepodawania cen jednostkowych, tymczasem projekt rozporządzenia idzie dalej, bo mówi ogólnie o cenach.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna