W przypadku spółki CT Creative Team, zastrzeżenia Prezes Urzędu dotyczyły reklam gry Wojna czołgów, znajdującej się w ofercie przedsiębiorcy. Z treści reklamy wynikało, że zamówienie i korzystanie z gry jest całkowicie bezpłatne, podczas gdy użytkownicy mogli korzystać z szeregu odpłatnych opcji a uczestnictwo w grze bez ponoszenia kosztów było możliwe praktycznie tylko na jej wstępnym etapie. Prezes UOKiK w decyzji z czerwca 2012 r. ( Nr RPZ-11/2012) nakazała przedsiębiorcy zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk i nałożyła karę pieniężną w wysokości 38 951 zł. Decyzja nie jest prawomocna..
W toku postępowania przeciwko Web Apps prowadzącemu witrynę www.najlepszecv.us ustalono, że przedsiębiorca informował o możliwości pobrania plików z wzorami życiorysów za cenę 0,62 zł. W rzeczywistości uzyskanie dostępu do plików we wspomnianej cenie było możliwe jedynie po dokonaniu płatności przelewem lub kartą kredytową, natomiast płacąc za pośrednictwem sms-a konsument ponosił koszt w wysokości 61,50 zł. Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK w decyzji z czerwca 2012 r. ( Nr RBG-12/2012) nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości 3 480 zł. Decyzja jest prawomocna.
W tym roku wydanych zostało przed UOKiK już 6 decyzji stwierdzających stosowanie przez przedsiębiorców praktyk, które wprowadzały konsumentów w błąd. Największą karę pieniężną, w wysokości 247 829, 62 zł, nałożono na spółkę wydawniczą International Masters Publishers. W ocenie Urzędu prasowe reklamy wydawnictw spółki mogły wprowadzać konsumentów w błąd.

Opracowanie: Justyna Gryczka, RPE WKP

Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 25 lipca 2012 r.