18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów antymonopolowych, która m.in. wprowadza kary finansowe dla osób fizycznych w wysokości nawet do dwóch milionów złotych.
Umożliwia to program łagodzenia kar leniency. Prezes UOKiK wysłał listy do przedsiębiorców, w których przypomina o zmianach i zachęca do składania wniosków leniency jeszcze przed 18 stycznia.
Jak przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, celem nowelizacji prawa antymonopolowego jest zwiększenie ochrony konsumentów oraz skuteczniejsze wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję.
Czytaj: Nowe prawo antymonopolowe od 18 stycznia 2015 r.>>>

Zmiany dotyczą m.in. kontroli koncentracji. Wprowadzona zostanie dwuetapowa procedura analizowania wniosków w sprawie fuzji i przejęć - proste koncentracje rozpatrywane będą w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone przez dodatkowe cztery miesiące. Obecnie wszystkie sprawy, wszystkie postępowanie powinny zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy. Do tego czasu nie wlicza się oczekiwania na odpowiedzi przedsiębiorców, więc w rzeczywistości sprawy skomplikowane trwają dłużej.
Ponadto przedsiębiorca jeszcze w toku trwającego postępowania z zakresu kontroli koncentracji pozna przewidywany kierunek rozstrzygnięcia, w tym zastrzeżenia Urzędu. Będzie mógł odnieść się do nich, a nawet zmodyfikować zakres fuzji lub przejęcia, tak aby uniknąć decyzji zakazującej transakcji.
Ważną zmianą będzie również wydłużenie okresu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję z roku do pięciu lat. Pozwoli to na wykrycie większej ilości zmów szkodliwych dla gospodarki oraz konsumentów. Może również działać prewencyjnie - zniechęcać do niedozwolonych działań.
Zmiana przepisów antymonopolowych pozwoli również na skuteczniejsze eliminowanie niezgodnych z prawem praktyk. Służyć mają temu zmiany w programie łagodzenia kar leniency. Wprowadzone rozwiązanie, tzw. leniency plus umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc., jeśli poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej.