Z nieoficjalnych informacji od polskich dyplomatów wynika, że podczas wysłuchania strona polska ma podkreślać, że w wyniku dialogu między Warszawą a Komisją Europejską nastąpiły istotne zmiany w polskim systemie prawnym, m.in. w odniesieniu do wieku emerytalnego sędziów, publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego czy procedury dotyczącej przedłużenia możliwości wykonywania mandatu przez sędziów Sądu Najwyższego. Polscy przedstawiciele będą też przekonywać, że niezbędne jest zakończenie procedury art. 7, do czego - jak wskazują dyplomaci - potrzeba dialogu i wzajemnego zrozumienia między państwami członkowskimi i Komisją Europejską.

Czytaj: KE: W środę decyzja o skierowaniu do TSUE skargi przeciwko Polsce >>

Z wypowiedzi polskich dyplomatów wynika, że strona polska będzie broniła zmian dokonanych w ustawie o Sądzie Najwyższym, ale podkreśli, że to początek działania reformy i niewykluczone jest, że będą potrzebne kolejne zmiany, jeśli praktyka pokaże, że są niezbędne. Nie jest jednak jasne, czy informatorzy mają na myśli ewentualne ustępstwa wobec oczekiwań
 organów UE, czy może kolejne zwiększanie wpływu władz politycznych na sądy.

Polska delagacja zamierza bronić też innych reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości.  Dlatego przedstawiciele rządu mają zachęcać państwa członkowskie do podejścia do procedury w "otwarty sposób", który ułatwiłby osiągnięcie rozwiązania akceptowalnego dla wszystkich stron.