Jak pisze Rzeczpospolita, Komisja Europejska rozważa stworzenie jednolitych ram prawnych do walki z piractwem. Proponowanym rozwiązaniem ma być na przykład odcinanie naruszycieli od źródeł przychodów z reklam i subskrypcji, zgodnie z zasadą tropem pieniędzy (follow the money). Zamiast sztywnych przepisów, Komisja rozważa jednak wprowadzenie mechanizmu samoregulacji rynku, w którym uczestniczyć mieliby operatorzy płatności oraz reklamodawcy. To model wzorowany na samoregulacji dotyczącej walki z podrabianymi towarami, który został wypracowany 21 czerwca 2016 r. w postaci „Protokołu ustaleń ws. sprzedaży podrobionych towarów w internecie" podpisanego m.in. przez przedstawicieli eBay, Amazon i Alibaba.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Karol Laskowski