"Dzięki temu ambitnemu porozumieniu dotyczącemu zarządzania unią energetyczną kładziemy pod nią jej fundament. Zwiększy to przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza dla inwestorów" - oświadczył w środę, komentując kompromis, wiceszef Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz.

Celem regulacji jest uproszczenie i integracja obecnych obowiązków państw członkowskich dotyczących planowania, sprawozdawczości i monitorowania w dziedzinie energii i klimatu. Mają one też określić procedury między państwami członkowskimi a KE w celu realizacji wymogów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 rok.

Nowe przepisy wzywają państwa członkowskie do przygotowania krajowych planów na okres od 2021 do 2030 roku. Mają one obejmować wszystkie pięć wymiarów unii energetycznej: bezpieczeństwo, solidarność i zaufanie; wewnętrzny rynek energii; ograniczenie popytu; obniżenie emisyjności wraz z energią ze źródeł odnawialnych; oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

Regulacje mają zapewnić monitorowanie postępów na szczeblu krajów unijnych, aby osiągnięte zostały wiążące dla UE cele dotyczące odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i docelowego poziomu 15 proc. połączeń międzysieciowych. (ks/pap)