Rada UE przyjęła 20 marca br. wytyczne negocjacyjne wyznaczające zakres mandatu dla Komisji Europejskiej do podjęcia w ramach UNCTAD rozmów w sprawie powołania multilateralnego sądu arbitrażowego.

- Decyzja Rady ws. ustanowienia mandat negocjacyjnego stanowi kontynuację kilkuletniej strategii UE w tym zakresie, a negocjacje na forum UNCTAD wpisują się w szerszy kontekst międzynarodowych wysiłków na rzecz reformy arbitrażu inwestycyjnego - komentuje dr Marcin Menkes z Katedry Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

Według założeń RE, miałby to być sąd składający się organu pierwszej instancji oraz sądu apelacyjnego kompetentnego do uchylenia lub zmiany wyroku w przypadku błędów co do prawa, poważnych błędów w ocenie faktów lub poważnych błędów proceduralnych, zapewniałby skuteczne mechanizmy wykonywania wyroków, a także skuteczność środków obrony procesowej również dla państw rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych. Więcej>>


Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane>>