Prywatny akt oskarżenia, w imieniu dr. Bawera Aondo-Akaa, złożyli prawnicy Instytutu Ordo Iuris. W maju 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia wydał postanowienie o umorzeniu postępowania stwierdzając, że nie ma podstaw prawnych do przekazania wniosku pokrzywdzonego o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu Guyowi Verhofstadtowi.

Zażalenie na to postanowienie złożyli prawnicy Ordo Iuris zarzucając m.in. naruszenie szeregu przepisów regulaminu Parlamentu Europejskiego przez Verhofstadta oraz wskazując na zablokowanie oskarżycielowi prawa do sądu. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do zażalenia i uchylił postanowienie sądu rejonowego, wskazując, iż ma on obowiązek wystąpienia do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w celu rozpoczęcia procedury uchylenia belgijskiemu politykowi chroniącego go immunitetu. W związku z tym sąd pierwszej instancji wydał postanowienie o wystąpieniu do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu Guyowi Verhofstadtowi.

 

- Uprawnienie sądu powszechnego do przekazania wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi stanowi realizację prawa obywatela do sądu. Przyjmując interpretację przeciwną dochodzenie swoich praw przeciwko europarlamentarzyście jawiłoby się wyłącznie jako uprawnienie natury formalnej, które nigdy nie może przynieść skutku. Oczekujemy teraz na stanowisko Przewodniczącego PE – powiedział adwokat Filip Wołoszczak z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Prawnik Ordo Iuris mówi, że liczy na to, że eurodeputowany podczas obrad Parlamentu Europejskiego wyjaśni pokrzywdzonemu dlaczego użył wobec niego tego rodzaju sformułowań. - Być może debata w Parlamencie Europejskim skłoni go do refleksji, a nawet przeproszenia pokrzywdzonego za użycie krzywdzących i nieuzasadnionych słów wykraczających poza granice wolności wypowiedzi – dodał adw. dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej.

Czytaj: Prokuratura chce uchylenia immunitetu Korwin-Mikkemu ws. spoliczkowania Boniego>>