Czytaj: Izba Dyscyplinarna SN: Sędziowie naszej Izby zostali wybrani prawidłowo>>
 

Sami sobie sędziowie - członkowie tej Izby - zadali to pytanie. Chyba znudzeni już i zniecierpliwieni ciągłymi wnioskami pełnomocników stających przed nimi obwinionych, którzy uparcie domagają się wyłączania z orzekania sędziów powołanych z naruszeniem prawa. Kolejne składy Izby Dyscyplinarnej konsekwentnie odrzucają te wnioski aż w końcu jeden z nich postanowił przedstawić pytanie prawne w tej sprawie szerszemu składowi Izby Dyscyplinarnej.
7-osobowy skład zebrał się szybko, ale odpowiedzi nie udzielił i odesłał sprawę do pełnego składu Izby. Ta też bez zwłoki przystąpiła do dzieła i właśnie ogłosiła, że wybór nowych sędziów Sądu Najwyższego, powołanych przez Prezydenta RP we wrześniu 2018 r. do orzekania, jest zgodny z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. A osoby wybrane na wolne stanowiska są uprawnione do orzekania.

Izba Dyscyplinarna zalegalizowała w ten sposób swój status i ogłosiła, że jest to zasada prawna, którą wszystkie sądy, także inne składy i izby Sądu Najwyższego mają uznawać.
Sędziowie tej Izby mają zapewne teraz poczucie zwycięstwa i załatwienia sprawy. Ale czy na pewno nikt już nie odważy się kwestionować ich statusu? Bo przecież orzekli w swojej sprawie, zapominając o zasadzie, że nie można być sędzią w swojej sprawie. Nawet sędziowie, którzy postawili pytanie prawne nie wyłączyli się z orzekania, czyli odpowiedzieli na swoje pytanie.

Czy zachowując choćby resztki zdrowego rozsądku można przyjmować, że Polska i Świat uznają taką uchwałę za ważną i godną przestrzegania? Raczej nie i to chyba nie koniec tej historii.

A przy okazji, to orzekając w swojej sprawie sędziowie nowej izby SN być może zanicjowali nowy zwyczaj. Idąc tym tropem każdy oskarżony może chcieć sam zdecydować, czy winien. A w sporach cywilnych ostatnie zdanie będzie należało do strony silniejszej.

Na takiej chyba tylko zasadzie uchwała Izby Dyscyplinarnej będzie uznawana za zasadę prawną. A co będzie, gdy wektor sił politycznych przesunie się w drugą stronę?