Chodzi o ustawę o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.  Za jej powołaniem podczas głosowania w Sejmie ubiegłej kadencji opowiedziała się większość polityków zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty. W budżecie na 2020 rok przewidziano na działalność komisji 12 mln zł.

 


Biegła sądowa, psycholog i radca prawny 

Barbara Chrobak została zgłoszona przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Jest pracowniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Z wykształcenia magister administracji, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu ekspertyzy dokumentów i badań pisma ręcznego, a także podyplomowe studia menadżerskie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Jest też - jak poinformowano - biegłą sądową z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów. Utworzyła i prowadzi Fundację „Dobro Dziecka Cel Najwyższy” oraz sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników RP im. Ireny Babińskiej. Pracowała również w kilku komisjach sejmowych m.in. sprawiedliwości i praw człowieka. Chrobak zainicjowała i przewodniczyła Zespołowi Parlamentarnemu „Dobro dziecka jako cel najwyższy”.

Czytaj: Prezydent wreszcie wskazał przedstawicielkę do komisji ds. pedofilii i  pogania innych>>

Hanna Elżanowska to kandydatka zgłoszona przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Psycholog, psychoterapeutka, seksuolog, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii KUL JP II. Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi, w których naucza psychologii. Jest biegłym sądowym w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży, specjalistą z zakresu pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Radca prawny Andrzej Nowarski to również kandydat KP PiS. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia LL.M. na uniwersytecie Queen Mary University of London. Pełnił funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek kapitałowych. Obecnie świadczy usługi doradztwa prawnego w ramach indywidualnej praktyki radcowskiej. W lutym 2020 r. Nowarski został Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego.

Problem ze wskazaniem członków

Uchwalona po pierwszym ich filmie pt. "Tylko nie mów nikomu" ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, weszła w życie 26 września 2019 roku. 

Do jej zadań należy m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych.

W skład komisji ma wejść 7 członków. Trzech ma powoływać Sejm większością 3/5 głosów, po jednym: Senat (większością 3/5), prezydent, premier i Rzecznik Praw Dziecka. Przewodniczącego spośród członków Komisji ma wybierać Sejm (zwykłą większością).
Pierwszą osobę dopiero w maju br. wskazał rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak - dr. hab. Błażeja Kmieciaka, który pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jest ekspertem organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji Życie i Fundacji im. Księdza Jana Kaczkowskiego. Prezydent Andrzej Duda powołał prof. Justynę Kotowską, a premier Mateusz Morawiecki, byłą dziennikarkę tygodnika "Solidarność" Elżbietę Malicką.