Troje nowych ekspertów to: Stanisław Walenta - Radca Prawny i Doradca Podatkowy, który stanął na czele zespołu działu podatkowego kancelarii oraz dwóch Associateów - Anna Zeliaś oraz Przemysław Woźnica, którzy wzmocnili dział prawa finansowego.

Stanisław Walenta jest radcą prawnym oraz doradcą podatkowym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał, pracując w międzynarodowych kancelariach prawnych - Weil, Gotshal & Manges oraz Squire Sanders. Zakres jego praktyki obejmuje prawo podatkowe jak również kwestie z zakresu prawa handlowego, papierów wartościowych oraz prawa cywilnego, włączając w to fuzje i przejęcia, transakcje PE/VE oraz prywatyzacje. Uczestniczył także w przygotowywaniu szeregu ofert publicznych w Polsce. Specjalizuje się m.in w doradztwie w zakresie optymalizacji opodatkowania przeprowadzanych transakcji.
 

Stanisław Walenta

Anna Zeliaś jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała dyplom University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies. Była stypendystką na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie spraw korporacyjnych oraz związanych z obrotem instrumentami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem publicznych ofert papierów wartościowych. Jej zainteresowania prawnicze koncentrują się także wokół prawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego, w tym działalności maklerskiej. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach branżowych. Autorka publikacji dotyczących bezgotówkowych form płatności.
 

Anna Zeliaś

Przemysław Woźnica specjalizuje się w prawie finansowym oraz postępowaniach sądowych. Jest absolwentem Stacjonarnego Studium Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując w kancelariach prawnych. Zakres jego praktyki obejmuje m.in. kompleksową obsługę portfeli wierzytelności, sporządzanie regulaminów oraz wzorów umów stosowanych w spółkach giełdowych i bankach czy przygotowywanie opinii prawnych związanych z obsługą prawną banków. Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach branżowych.

Przemysław Woźnica