Edward Kupczak, aresztowany w październiku 2006 r. pod zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, zarzuca brak zapewnienia ze strony państwa odpowiedniej opieki medycznej podczas trwającego 2,5 roku aresztu w postępowaniu przygotowawczym. W szczególności, skarży się on na fakt, iż specjalna, wszczepiona pompa morfinowa, używana w leczeniu jego chronicznego bólu kręgosłupa, przestała działać niedługo po jego aresztowaniu i że nie została ona naprawiona lub zamieniona na nową.
Edward Kupczak opiera swoją skargę przede wszystkim na art. 3 (zakaz tortur i nieludzkiego traktowania) i art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Podnosi on również naruszenie art. 5 § 3 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego), ze względu na zbyt długie stosowanie tymczasowego aresztowania.
(skarga nr 2627/09).