- Przewodnik będzie wyjaśniał, na jakie gwarancje i standardy mogą powołać się osoby, które decydują się mówić głośno o nadużyciach, ponieważ chcą z nimi walczyć – mówi Dorota Głowacka, prawniczka HFPC. - Informacje pochodzące od sygnalistów niejednokrotnie pozwalają na ujawnienie i w efekcie szybsze rozwiązanie narastających problemów, których skutki może odczuć każdy z nas jako pracownik, konsument, klient czy mieszkaniec” – dodaje.

Czytaj: Organizacje pozarządowe żądają lepszej ochrony prawnej sygnalistów>>

Jak przypominają organizatorzy akcji, w rezolucji z 2010 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uznało, że „Ochrona sygnalistów stanowi narzędzie do usprawnienia mechanizmów kontrolnych i walki z niegospodarnością oraz korupcją zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.” Dlatego prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przygotowują przewodnik dla sygnalistów (czyli tych, którzy w interesie społecznym odważyli się zwrócić uwagę na nieprawidłowości). Ma on na celu uświadomienie tym osobom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz co mogą zrobić, aby maksymalnie zabezpieczyć się przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami swojego działania. Przewodnik będzie także skierowany do dziennikarzy, aby wiedzieli, w jaki sposób mogą efektywnie chronić samych siebie oraz swoje źródła informacji.
- Kwota, którą chcemy zebrać, czyli 15 tys. złotych, pozwoli nam na przeprowadzenie prac merytorycznych nad przewodnikiem, skład i łamanie tekstu, jego redakcję, opracowanie graficzne i wydruk oraz dystrybucję 500 sztuk – mówi Dorota Głowacka.
Wydany przewodnik zostanie rozesłany do m.in. dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz opublikowany na naszych stronach internetowych. Tak jak wszystkie publikacje Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, także i ten  przewodnik będzie dostępny bezpłatnie.
Aby wesprzeć wydanie przewodnika „Wiem i powiem” należy wejść na polakpotrafi.pl>>
Za każde wsparcie powyżej 7 złotych organizatorzy przewidzieli nagrody dla darczyńców.