Wątpliwości co do tego powziął Sąd Rejonowy w Poznaniu, który stwierdził, że obciążenie hipoteką wszystkich nieruchomości utworzonych po zniesieniu współwłasności godzi w istotę współwłasności, zwłaszcza w możliwość nieograniczonego żądania zniesienia współwłasności nie tylko umownie, ale i sądownie, prowadzi do rzeczywistego obciążenia i ograniczenia swobodnego rozporządzenia przedmiotem własności. Sąd pytający podkreślił, że jednym podstawowych uprawnień współwłaściciela jest bowiem możliwość żądania zniesienia współwłasności.

Obecne regulacje, według sądu rejonowego, nie obejmują wszystkich sytuacji, do jakich może dojść w wyniku zniesienia współwłasności. Ze względu na ochronę konstytucyjną prawa własności przepisy te powinny zostać doprecyzowane - uważa sąd pytający.

Rozprawa odbędzie się we wtorek, 10 lipca. Przewodniczył jej będzie sędzia TK Adam Jamróz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

 

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 3 lipca 2012 r.