Dokładnie chodzi o zakres, w jakim minister sprawiedliwości może żądać od prezesa sądu apelacyjnego, gdy jest to konieczne do weryfikacji czynności podejmowanych w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, także przesłania akt spraw sądowych.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Wiceprezes TK Stanisław Biernat.

Czytaj: Prezydent do TK: akta dla ministra tylko z ważnego powodu>>>