Test umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych Komisja w Gdańsku wyznaczaczyła w roku 2014 na:

    Termin pierwszy - 13 i 14 stycznia - rozpoczęcie o godz. 10.00 - część pisemna testu oraz 29 stycznia - rozpoczęcie o godz 10.00 - część ustna;
    Termin drugi - 14 i 15 kwietnia - rozpoczęcie o godz. 10.00 - część pisemna testu oraz 30 kwietnia - rozpoczęcie o godz 10.00 - część ustna;
    Termin trzeci - 2 i 3 czerwca - rozpoczęcie o godz. 10.00 - część pisemna testu oraz 17 czerwca - rozpoczęcie o godz 10.00 - część ustna;
    Termin czwarty - 13 i 14 października - rozpoczęcie o godz. 10.00 - część pisemna testu oraz 29 października - rozpoczęcie o godz 10.00 - część ustna.

ORA w Częstochowie wyznaczyła cztery terminy: Termin pierwszy - na dzień 15 marca 2014 roku, godz. 10.00 i na dzień 16 marca 2014 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 20 marca 2014 roku, godz. 10.00-część ustna;
    Termin drugi - na dzień 21 czerwca 2014 roku, godz. 10.00 i na dzień 22 czerwca 2014 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 26 czerwca 2014 roku, godz. 10.00-część ustna;
    Termin trzeci - na dzień 06 września 2014 roku, godz. 10.00 i na dzień 07 września 2014 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 11 września 2014 roku, godz. 10.00- część ustna;
    Termin czwarty - na dzień 15 listopada 2014 roku, godz. 10.00 i na dzień 16 listopada 2014 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 20 listopada 2014 roku, godz. 10.00-część ustna.