Ekspert z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, który jest współautorem książki pt. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz stwierdza, że nie są jeszcze dostępne żadne decyzje wydane w tym trybie postępowania, ale osoby uważnie śledzące strony internetowe UOKiK z pewnością dostrzegły, że 3 kwietnia 2017 r. Prezes UOKiK ogłosił o wszczęciu pierwszych trzech postępowań administracyjnych w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
Zdaniem autora komentarza, nowe regulacje znacząco rozszerzyły kompetencje Prezesa UOKiK w odniesieniu do klauzul abuzywnych i wprowadziły nowy typ postępowania administracyjnego. - Należy mieć nadzieję, że organ ochrony konsumentów będzie z tych kompetencji korzystał odpowiedzialnie, kierując się nie tylko interesem konsumentów ale także koniecznością zachowania równowagi konkurencyjnej na rynkach właściwych. Nowe wyzwania stają także przed przedsiębiorcami wobec, których wszczynane są nowego rodzaju postępowania – konieczne jest bowiem przyjęcie efektywnej strategii obrony. Czas pokaże czy reforma systemu abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów, z modelu sądowego na hybrydowy (administracyjno-sądowy), spełni swoje cele i wyeliminuje niedoskonałości dotychczasowego systemu. Póki co, czekamy z niecierpliwością na pierwsze decyzje Prezesa UOKiK we wspomnianych na wstępie postępowaniach wobec banków komercyjnych – pisze Marek Prętki. Więcej>>
 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz