Paweł Kuglarz objął stanowisko partnera odpowiedzialnego za praktykę Restructuring & Corporate Recovery (restrukturyzacja, prawo upadłościowe i naprawcze).
Zajmuje się on również prawem nieruchomości i prawem budowlanym, rozwiązywaniem sporów i arbitrażem inwestycyjnym. Jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw w różnych rodzajach inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także prowadzenia gospodarczych postępowań sądowych i arbitrażowych. Doradza w sprawach z zakresu prawa handlowego, cywilnego, budowlanego, prawa zabezpieczeń kredytowych, a przede wszystkim hipotek oraz prawa nieruchomości.
Paweł Kuglarz jest aktywnym twórcą, obserwatorem i komentatorem prawa gospodarczego w Polsce. Jest autorem licznych książek, publikacji i komentarzy o tematyce prawnej m.in komentarzy do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, upadłości konsumenckiej, upadłości deweloperskiej.

Paweł Kuglarz jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił funkcję kierownika Szkoły Prawa Niemieckiego a od 2003 r. jest kierownikiem Szkoły Prawa Austriackiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest także Członkiem Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, wiceprzewodniczącym Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, Członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL Europe a od 2016 polskim przedstawicielem w Zarządzie INSOL Europe. W 2012 został powołany na członka zespołu d/s prawa upadłościowego przy Min. Sprawiedliwości, który przygotował nowe prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne.  Pełni również funkcję Członka grupy roboczej Finansowanie Infrastruktury przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, jest także ekspertem Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


- Prawo nieruchomości to jedna z głównych praktyk Taylor Wessing na świecie. Warto podkreślić, że  w tym momencie, dzięki przejęciu tak wybitnego eksperta, jakim jest Paweł Kuglarz, Taylor Wessing
w Warszawie posiada niezwykle silny zespół partnerów doradzających w obszarze prawa nieruchomości oraz projektach infrastrukturalnych. Obok mecenasa Kuglarza, odpowiedzialnego za restrukturyzację, prawo upadłościowe i naprawcze, zespół ten na poziomie menadżerskim tworzą także Sylwester Żydowicz,  partner odpowiedzialny za praktykę Real Estate & Construction (nieruchomości i prawo budowlane), certyfikowany członek Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) oraz Grażyna Kuźma, partner odpowiedzialna za finansowanie nieruchomości (Real Estate & Construction/Banking & Finance), współautorka książki Prawo budowlane i nieruchomości (Wydawnictwo CH Beck) – komentuje dr Ewelina Stobiecka, partner zarządzający Taylor Wessing w Warszawie.
Rozwój i dobra jakość
- Z wielkim sukcesem realizujemy cel, jakim jest stały rozwój naszych wszystkich naszych biur w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie zatrudniania wybitnych prawników. Zapewniamy tym samym wzrost na najwyższym jakościowym poziomie  - stwierdził partner zarządzający CEE Taylor Wessing Raimund Cancola. - Aktualna liczba 39 partnerów stanowi zatem jak do tej pory rekordowy poziom zatrudnienia w Taylor Wessing CEE - dodał.