Elektroniczne skrzynki są częścią Centralnego Portalu Administracji Publicznej (www.slovensko.sk).

Od stycznia 2017 roku wszelka korespondencja urzędowa będzie dostarczana tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej, skutek takiego doręczenia będzie tożsamy z doręczeniem tradycyjną pocztą.
Tylko organy lub członkowie spółki lub osoby uprawnione będą mieli dostęp do elektronicznej skrzynki pocztowej. Aby otrzymać dostep do skrzynki trzeba dysponować: (i.) słowackim dowodem z elektronicznym chipem z aktywną funkcją eID, (ii.) specjalnym czytnikiem do kart oraz (iii.) zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem.

Taylor Wessing zapowiada, że na Słowacji będzie aktywował oraz na bieżąco monitorował stan elektronicznych skrzynek pocztowych swoich klientów.