W konferencji uczestniczyć będzie Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Gołaczyński, członkowie Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji Postępowań Sądowych a także sędziowie, w tym sędziowie i referendarze orzekający w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, komornicy, adwokaci, radcowie prawni,  przedstawiciele powodów masowych i inne podmioty korzystające z e.p.u.
 
W ramach konferencji zostaną omówione doświadczenia odnoszące się do trzyletniego okresu funkcjonowania elektronicznego postępowania upominawczego, jego zalety oraz trudności z nim związane. Zostaną zaprezentowane i poddane pod dyskusję, co istotne z punktu  widzenia różnych uczestników postępowania, postulaty odnoszące się do dalszego rozwoju e.p.u. i oprogramowania je wspierającego.
 
Program: Konferencję otworzy dr Jarosław Gowin (Minister Sprawiedliwości). Prof. dr hab. J. Gołaczyński (Wiceminister Sprawiedliwości, CBKE) - omówi ,,Reformę Elektronicznego Postępowania Upominawczego – i kierunek zmian”;
Natomiast dr hab. J. Widło (pierwszy przewodniczący Wydziału VI Cywilnego w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód tzw. e-sąd) - podzieli sie doświadczeniami z funkcjonowania e-sądu.
Pozostali dyskutanci to Dariusz Segit, dr Piotr Telusiewicz (referendarze e-sądu) opowiedzą „O możliwościach usprawnienia współpracy e –sądu z powodami masowymi – uwagi na tle doświadczeń praktycznych”;
Michał Korgol – Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy - wygłosi referat ,,Postępowania elektroniczne w wybranych państwach europejskich”;
Rafał Fronczek (Prezes Krajowej Rady Komorniczej) -omówi ,,Problemy w działaniu e. p. u. z punktu widzenia komorników”;
 Zabiora głos także Katarzyna Mańkowska (Kierownik działu obsługi prawnej wierzytelności w Kancelarii prawnej Raven) oraz
dr Gabriela Bar (radca prawny).