Sukcesywnie zwiększamy liczbę policjantów, którzy zajmują się walką z przestępczością gospodarczą (dziś jest to już cztery procent całej policji). W walce tej staramy się pozyskiwać sojuszników. Nawiązaliśmy współpracę z innymi podmiotami, które specjalizują się w zwalczaniu tego typu przestępstw – od ubezpieczeniowych przez bankowe po podatkowe. Ściśle współpracują z nami portale internetowe. Zatem, o ile w przypadku przestępstw kryminalnych praca policji będzie skutkować ich ograniczeniem, o tyle w przypadku gospodarczych aktywność policyjna przełoży się na więcej ujawnień, zmniejszając jednocześnie tzw. ciemną liczbę - mówie w wywiadzie dla "Dziennika Gazeta Prawna" Marek Działoszyński, komendant główny policji.
I dodaje: W przypadku przestępstw gospodarczych idziemy od zdarzenia do sprawcy. Szukamy działalności, obszarów podejrzanych i wtedy szukamy przestępcy. Tak jest np. z karuzelowym obrotem VAT. Spadek dynamiki w przestępstwach kryminalnych jest pożądany, natomiast większa liczba ujawnionych przestępstw gospodarczych wynika ze wzrostu naszej aktywności i większej liczby funkcjonariuszy zajmujących się tymi sprawami.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna