Szczególny sposób rozliczania VAT w obrocie złomem

Ministerstwo Finansów szacuje, ze wprowadzenie w 2011 r. mechanizmu reverse charge w obrocie złomem przyczyni się do zmniejszenia liczny nadużyć podatkowych, podobnie jak w innych krajach UE.

Od 1 kwietnia 2011 r. Polska zmieniła system naliczania i odliczania podatku od towarów i usług w obrocie złomem, przesuwając obowiązek rozliczania podatku VAT ze sprzedawców na nabywców tzw. mechanizm odwrotnego odciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Z uwagi na skalę nadużyć podatkowych w obrocie złomem wprowadzenie powyższej regulacji potraktowane zostało priorytetowo. Resort finansów podkreśla, że kontrola działania mechanizmu reverse charge jest jednym z celów kontroli skarbowej.

Jednocześnie Ministerstwo ostrzega przedsiębiorców przed nieprawidłowościami w branży recyklingowej i apeluje o szczególną ostrożność przy zawieraniu transakcji handlowych.

Odpowiedź na interpelację poselską z dnia 13 września 2012 r., 7659/12

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 9 października 2012 r.

Data publikacji: 9 października 2012 r.