11 czerwca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończy się dwudniowe posiedzenie Sejmowych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Infrastruktury. W pracach komisji uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Adam Rapacki oraz Komendant Główny Policji Pan nadinspektor Andrzej Matejuk. Posiedzenie było poświęcone poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedmiotem obrad był projekt Systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym zakładający stworzenie na polskich drogach usystematyzowanej sieci fotoradarów i maksymalne wykorzystanie ich efektywności oraz szybkie i proste egzekwowanie prawa wobec sprawców naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym.

Projekt może być rewolucją w podejściu do problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w naszym kraju. Tylko w zeszłym roku z tego powodu doszło do 11978 wypadków, w których zginęło 1749 osób, a 17933 zostało rannych. Jedną z najskuteczniejszych broni, jakimi dysponuje Policja w walce z piratami drogowymi są stacjonarne i przenośne fotoradary. Tam, gdzie zostały zainstalowane, radykalnie spada liczba wypadków. Jednak procedury związane z egzekwowaniem naruszeń przepisów są długotrwałe i odciągają część policjantów od służby na drodze. Stąd pomysł zmian w prawie pozwalających na maksymalne wykorzystanie efektywności urządzeń oraz szybkie i proste egzekwowanie prawa.

Posłowie, dostrzegając konieczność pilnego ograniczenia ilości śmiertelnych ofiar wypadków na polskich drogach (spowodowanych m.in. przekraczaniem przez kierujących pojazdami dopuszczalnych prędkości) zgłosili poselską inicjatywę nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, dotyczącą utworzenia w strukturze Inspekcji Transportu Drogowego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym usprawni postępowania w sprawach o naruszenia przez kierujących pojazdami dopuszczalnych prędkości maksymalnych oraz zwiększy oddziaływanie prewencyjnego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa o ruchu drogowym.

Utworzenie Centrum zwolni około 600 policjantów od dotychczasowych długotrwałych procedur dokumentacyjnych, pozwalając tym samym na pełnienie przez nich służby na drogach.
Dyskusji nad projektem zmian, mających w znacznym stopniu ograniczyć tragedie na drogach, towarzyszył XXI Finał Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Ruchu Drogowego Roku 2008".

Oficjalne źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji