Dokument podpisali we wtorek minister Krzysztof Kwiatkowski oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Krzysztof Rączka. Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości. - Niezwykle się cieszę z tej inicjatywy. Edukacja prawna to nie tylko zajęcia na uczelni. To także wiedza przekazywana na co dzień, w pracy, w domu – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. Mam nadzieję, że wiedza na temat działania nie tylko Instytucji, ale też dotycząca funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, po odbyciu praktyk  zwiększy się – dodał.
Program praktyk obejmuje zapoznanie Studenta z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Instytucji, zaznajomienie Studenta z procedurami obowiązującymi w Instytucji, pozyskiwanie informacji w zakresie spraw prowadzonych przez Instytucję, z wyłączeniem spraw, do których dostęp wymaga odrębnych upoważnień, opracowywanie projektów pism lub decyzji oraz przygotowywanie projektów informacji i notatek.
Jak informuje Wydział Informacji MS, resort planuje podpisanie kolejnych takich porozumień.