- Posłowie jednogłośnie poparli jednoznaczne stanowisko dla Trybunału Konstytucyjnego, co będzie to, mam nadzieję, prowadziło do tego, że obywatele polscy będą mogli pozywać państwo niemieckie z tytułu zbrodni wojennych - powiedział w czwartek dziennikarzom Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Stanowisko dotyczy złożonego w październiku 2017 roku przez grupę 100 posłów PiS wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z których wywodzi się zasadę immunitetu sądowego obcych państw w sprawach o odszkodowania z tytułu m.in. zbrodni wojennych. Według autorów wniosku jego celem jest "otwarcie drogi sądowej przed polskimi sądami dla polskich obywateli, będących ofiarami zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości", co umożliwiłoby im dochodzenie indywidualnych roszczeń odszkodowawczych m.in. od Niemiec za II wojnę światową.

Poseł Mularczyk podkreślił po głosowaniu w komisji, że  "kluczowy będzie werdykt Trybunału, ale zrobiliśmy ważny krok". - Jednogłośnie posłowie w komisji ustawodawczej przyjęli stanowisko, które jest jednoznaczne, że przepis Kodeksu postępowania cywilnego, który chroni państwa obce przed pozwami z tytułu zbrodni wojennych w Polsce jest niezgodny z polską konstytucją - stwierdził.