Obwieszczenie z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M. P. poz. 659) dotyczy wolnych stanowisk komorników w rewirach przy sądach rejonowych: w Rzeszowie, Szczecinku, Międzyrzeczu i Przemyślu.

Z kolei w obwieszczeniu z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M. P. poz. 660) minister sprawiedliwości ogłosił, że do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika przy sądzie rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.

Do 18 października 2012 r. kandydaci mają czas na zgłoszenie się do prezesów właściwych sądów apelacyjnych.