O swojej decyzji prezes Zabłocki poinformował pierwszego prezesa Sądu Najwyższego we wtorek 11 lutego br. Została ona przyjęta i wobec ustalonej na 13 lutego br. daty jego przejścia w stan spoczynku, pierwszy prezes SN zwołała na 27 lutego 2020 r. Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej, na którym sędziowie dokonają wyboru trzech kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego pracami Izby Karnej.

Już nie mogę tego akceptować

Sędzia Zabłocki nie musiał jeszcze decydować się na przejście w stan spoczynku, ponieważ 70 lat skończy on dopiero 5 lipca br. W związku ze swoją decyzją opublikował obszerne oświadczenie, w którym przedstawia jej motywy. Pisze w nim m.in. o generalnym braku akceptacji dla zmian wprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości i w Sądzie Najwyższym, ale jako konkretny powód odejścia właśnie teraz wskazuje prawdopodobne powołanie wkrótce przez prezydenta do Izby Karnej dwóch nowych sędziów wskazanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, która jego zdaniem po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r. i po uchwale trzech izb SN z 23 stycznia br. nie powinna już proponować kandydatów na sędziów. 

Jako drugi motyw podjęcia decyzji teraz Stanisław Zabłocki wymienia wejście od 14 lutego br. w życie ustawy zaostrzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów oraz zmieniających zasady wyboru kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. - Aby pozostać wiernym swoim poglądom prawnym, przechodzę w stan spoczynku w przeddzień wejścia tej ustawy w życie - napisał w oświadczeniu. 

Czytaj także: Prezes Stanisław Zabłocki zostaje w SN>>

Stanisław Zabłocki (ur. 5 lipca 1950) – prawnik specjalizujący się w prawie karnym, sędzia Sądu Najwyższego, w latach 1991–2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej, od 2016 prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. 
W latach 1980–1991 praktykował jako adwokat, był członkiem władz samorządowych adwokatury warszawskiej, występował głównie jako obrońca w sprawach karnych. W kwietniu 1991 został powołany na sędziego Sądu Najwyższego. W 1996 został przewodniczącym Wydziału V Kasacyjnego, a w 2001 przewodniczącym Wydziału I Zagadnień Prawnych tej izby. 30 sierpnia 2016 na mocy postanowienia wydanego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę objął stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną.

Czytaj w LEX: SN ma zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej. Omówienie wyroku TS z dnia 19 listopada 2019 r., C-585/18, C-624/18 i C-625/18 (KRS i SN) >