W dniu 29 kwietnia odbyło się spotkanie z panem Magnusem Granerem - Podsekretarzem Stanu w MS Królestwa Szwecji. Rozmowy dotyczyły takich kwestii jak przebieg współpracy sądowej między obydwoma państwami, stanowiska wobec planowanych i realizowanych unijnych inicjatyw legislacyjnych, a także priorytety zbliżającej się Prezydencji szwedzkiej (styczeń - czerwiec 2009 r.).

W dniach 7-8 maja miała miejsce wizyta Wiceministra Sprawiedliwości Norwegii Pana Terje Moland Pedersenem. Podczas spotkania dyskutowane były problemy bieżącej współpracy sądowej Polski i Norwegii. W trakcie spotkania przedstawiciele MS Królestwa Norwegii wyrazili wolę zorganizowania wizyty studyjnej dla polskich sędziów zajmujących się obrotem prawnym.

Również w dniu 8 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Służb Sądowych Irlandii. Poświęcone ono było kwestiom związanym z obrotem prawnym i identyfikacji problemów napotykanych w tym obszarze. Uczestnicy spotkania wyrazili wolę dalszego rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości