Zapowiedź stworzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz powołanie specjalnych komórek w prokuraturze zajmujących się tym zagadnieniem, to najważniejsze przesłania zakończonej kilka dni temu w Warszawie konferencji CYBERSEC PL.
Uczestnicy I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa byli  zgodni co do tego, że budowa spójnej strategii walki i przeciwdziałania cyberatakom to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy w sferze cywilizacyjnej. Taki program powinien uruchomić większą ilość grantów badawczo-rozwojowych na działania wspierające budowanie narodowych zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa. - Ważne też, by poszły za tym konkretne rozwiązania dotyczące na przykład kształcenia odpowiednich kadr w tej dziedzinie. Szacuje się, że w tej chwili w Polsce brakuje 40 tysięcy cyberspecjalistów, w UE – 350 tys. osób. To jest ostatni moment, kiedy można zadbać o zbudowanie narodowych zdolności oraz wysunąć Polskę na pozycję lidera w sektorze cyberbezpieczeństwa w regionie – podkreślała Izabela Albrycht, szefowa Instytutu Kościuszki, głównego organizatora forum.
Obecna na konferencji Anna Streżyńska, minister cyfryzacji zapowiedziała, że taka strategia powstanie i to jeszcze w tym roku. – Cyberbezpieczeństwo to jeden z priorytetów działań moich i całego rządu. Chcemy, by we wszystkich obszarach administracji zostały utworzone ośrodki cyberbezpieczeństwa, a w Ministerstwie Cyfryzacji powstanie organ koordynujący te działania – podkreślała minister Streżyńska. Uczestnicy forum zwrócili też uwagę na nowe wyzwanie związane ze sferą bezpieczeństwa cybernetycznego, chodzi o kwestie ubezpieczeń od cyberataków. Takie ubezpieczenia są już coraz bardziej popularne w krajach starej UE, czy w USA. W Polsce to wciąż temat mało znany. Zdaniem ekspertów, polscy ubezpieczyciele powinni jak najszybciej rozważyć choćby pomysł stworzenia gwarantowanego przez rząd funduszu reasekuracji zajmującego się cyberubezpieczeniami infrastruktury krytycznej.
Podczas I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa, debaty odbywały się w ramach czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. Celem konferencji była identyfikacja kluczowych problemów bezpieczeństwa w wymiarze teleinformatycznym i wypracowanie rekomendacji dla Polski służących wzmacnianiu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pozwalających na prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni.
CYBERSEC PL to także jeden z ważnych elementów dyskusji przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie, podczas którego cyberbezpieczeństwa omawiane będzie w ramach tzw. trzeciego „koszyka” tematów. – Cyberbezpieczeństwo to wyzwanie nie tylko w sferze wewnętrznej, to także kwestia naszego bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, musimy podjąć w tym zakresie efektywne działania. Nie może być mowy o silnych i bezpiecznych państwach bez skutecznych działań w cyberprzestrzeni  – podkreślała Joanna Świątkowska dyrektor programowa forum, członek Zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w BBN.

Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL jest corocznym wydarzeniem dotyczącym polityk publicznych, poświęconym strategicznym aspektom narodowego cyberbezpieczeństwa Polski. Konferencja jest polską odsłoną Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.